Portfolio website van Vincent de Lau

Kruimeltjes: Fun stuff » MBTI

Myers-Briggs Type Indicator

De Myers-Briggs Type Indicator (MBTI) is een persoonlijkheids test gebasseerd op de theorien van Carl Jung. Kort samengevat zijn er vier factoren die ieder resulteren in een letter:

E: ExtrovertI: Introvert
S: SensingN: iNtuitive
T: ThinkingF: Feeling
J: JudgingP: Percieving

Deze factoren zijn niet zo eenvoudig als ze lijken. Voor een duidelijker betekenis en de werking van de factoren onderling is het verstandig om op een van onderstaande websites te bekijken. In totaal zijn er 16 combinaties mogelijk.

Mijn type is INTP (Introverted iNtuitive Thinking Perceiving), door Kersey geclasificeerd als rationalist en ook wel Architect genoemd. Kort samengevat is een INTP-er een zeer analytisch en beetje teruggetrokken persoon. Voor een duidelijker beschrijving kan je terecht op de site van Typelogic.

Links

Wikipedia artikel: Myers-Briggs Type Indicator
Een algemeen artikel over de MBTI met vooral veel (links naar) theoretische achtergronden.
Typelogic
Op deze site vind je goede uitleggen van de verschillende typen.
Jung Type Test van Human Metrics
Waarschijnlijk de meest gebruikte MBTI-achtige test op het Internet. Officiele tests zijn er op het Internet niet te vinden, vanwege de strenge licentiestructuur voor echte MBTI tests.